İnsan kaynakları sistemlerinin amacı, nitelikli bireyleri Biyomed bünyesine katmak ve sistemde devamlılıklarını sağlamaktır.

Günümüzde müşterilerden gelen talepler, kökeni “nakliyecilik” olan sektördeki insan kaynağı ihtiyacının hızla değişmesine neden olmaktadır. Günümüz şartlarında; sektörde “çekirdekten yetişme” diye tabir edilen, sürekli olarak benzer firmalarda belli dönemler çalışmış ve işi yaşayarak öğrenmiş bir insan kaynağı yapısı mevcuttur. Oysa bugün sektörün beklentileri çok farklı yönlerde gelişmektedir. Artık bu iş daha fazla uzmanlık isteyen bir iş alanı haline gelmiştir.

Yoğun rekabetin yaşandığı iş dünyasında müşterinin tercih ettiği firma olabilmek için firmaların en iyi hizmeti vermesi zorunludur. Müşteriyi mutlu etmenin yolu da konusunda uzman, işinden memnun, verimli çalışanlar yaratmaktan geçmektedir. Biyomed de bu sektörde stratejik insan kaynakları yönetiminin önemini farkında olan ve bu alana sürekli yatırım yapan bir grup konumundadır.

İnsan kaynakları departmanı, destek sistemlerden sorumlu olan icra kurulu üyesine rapor edecek şekilde organizasyonda konumlandırılmıştır. İnsan kaynakları işleyişinde merkezi bir yapı mevcuttur. Bölgelerde bu görevi bölge yöneticileri merkezle paylaşarak koordineli yürütmektedir.